- Jeśli możesz o czymś marzyc możesz tego dokonać- W. Disney TROCHĘ TEORII… MOTYWACJA …W psychologii określa się ją jako stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. Ten stan uruchamia  potrzeba lub zespół potrzeb mających  swoje podłoże w psychice lub fizjologii. Oczywiście znamy wiele teorii motywacyjnych gdzie wymienia się całe  kategorie potrzeb i ich znaczenie [...]