Kiedy podejmujemy jakieś działanie lub też ogniskujemy swoje myśli wokół jakiejś idei, rzadko zadajemy sobie pytanie po co? po co sobie to robię? po co dążę do tego, po co się na tym skupiam? Jednym z czynników osiągania sprawności i sprawczości  w życiu i pracy zawodowej jest myślenie i działanie w oparciu o cel.  Pytanie po co ma w tej kwestii kolosalne znaczenie. Wydawać by się mogło, że to takie oczywiste, że przecież robimy to niemal rutynowo . Praktyka pokazuje jednak, że mamy także doskonałą łatwość zaplątywania się w kwestie poboczne. Czy pomyślałeś kiedykolwiek po co zajmujesz się różnymi czynnościami i jak one przybliżają Cię do tego naczelnego celu jaki sobie wyznaczyłeś. Jeśli jesteś szefem, sprzedawcą rodzicem lub kimkolwiek innym praca z celem  jest Twoim podstawowym narzędziem funkcjonowania i osiągania rezultatów. Pozwala Ci na dokładne określenie,  czego chcesz i w jaki sposób możesz to zdobyć. Pytanie po co daje w tej kwestii światło na to, co nowego, dobrego ma Ci  ten cel przynieść. Często ludzie  w organizacjach i poza nimi skupiają się na tym dlaczego ma coś być zrobione. Pytanie to ukierunkowane jest na szukanie powodów w przeszłości a nie dążenie do budowania przyszłości.  Oddala od wizji do zdobycia na rzecz argumentów do przezwyciężenia bowiem dlaczego jest pytaniem zaczepnie frustrującym, które na poziomie nieświadomym budzi nasz opór .

W negocjacjach, sprzedaży czy w kierowaniu ludźmi, myślenie i  działanie w oparciu o cel odnosi się także do sposobu budowania komunikatów w relacji z ludźmi. Mówienie  o tym, czego od nich oczekujesz językiem celu a więc sformułowaniami spełniającymi określone kryteria pozwala skrócić czas dochodzenia do porozumienia i odnieść pożądane skutki.

Wszystkie definicje celu i jego kryteriów  sprowadzają się do tego, że dobrze sformułowany cel,   gwarantujący jego realizację odnosi się do spełnienia takich parametrów jak:

Sprecyzowany pozytywnie – oznacza opis tego, czego chcę. To chcę jest bardzo ważne i w odróżnieniu chciałbym/ chciałabym nadaje siłę i dynamizm. Chcę jest sygnałem, że jestem zdecydowany. Żadne tam zawahane chciałbym. W przeciwieństwie do nie chcę ma dać konkretny obraz stanu, rzeczy, sytuacji która ma być. Im więcej szczegółów w tej wizji,  tym szanse na spełnienie zamierzeń większe.  Jest  to bezpośrednio związane z tym, że cel ma być wymierny to znaczy fakt jego realizacji ma dać się sprawdzić w postaci ilościowej lub jakościowej. Tylko wtedy możemy mówić, że to jest cel, kiedy potrafimy zmierzyć jego efekty. Najlepiej to sprawdzić zadając sobie pytanie po czym poznam, że mam to, czego chcę? Jest to także szalenie ważne w precyzowaniu komunikatów  do innych  ludzi. Myślę tu o dokonaniu opisu stanu jaki chcesz osiągnąć jak również uzyskaniu informacji zwrotnej jak zostałeś zrozumiany.

Terminowy – czyli precyzyjnie  ustalony w czasie. Umysł to takie ciekawe urządzenie, które dokładnie wie jak Ci podpowiedzieć ile czasu zajmą Ci planowane czynności a potem potrafi dopilnować, żeby dokładnie tak się stało. Mówimy oczywiście o tych umysłach, które są wolne od zaburzeń czasowychJ To znaczy tych, których właściciele  potrafią zarządzać sobą w czasie, co w praktyce sobie udowodnili  umiejętnością szacowania i mieszczenia się w wyznaczonych  ramach czasowych.

Czas dopinguje do realizacji i daje poczucie panowania nad tym, co ma się zdarzyć. Bardzo często ludzie wikłają się w komplikacje ponieważ nie ustalają dokładnego czasu realizacji planu czy etapów współpracy. Handlowiec, który wychodzi od klienta powinien znać dokładnie termin następnych działań dotyczących współpracy – niezależnie,  czy ma się przypomnieć za rok czy w środę 29 września 2010 do 9.00 przesłać ofertę. Powinien też wiedzieć ile czasu klient chce przeznaczyć na zapoznanie się z nią i kiedy ma nastąpić kolejny kontakt ze strony handlowca.

Tak samo menedżer, który wyznacza zadanie pracownikowi lub zespołowi powinien dokładnie podać  termin wykonania. To daje pracownikom ramy w których mogą się poruszać a tym samym planować inne czynności i zadania bez  niepotrzebnych niespodzianek.

Realistyczny –  zważywszy, że wielu ludzi na świecie dokonało rzeczy niezwykłych wydaje się , że wiele jest możliwe i realne. Pytanie jak to jest realne dla Ciebie? Tu warto zadać sobie pytanie jak Ty  wierzysz w to,  czego chcesz? Możesz mieć w swoim otoczeniu wielu ludzi, którzy dla „Twojego dobra” będą Ci mówić, że czegoś się nie da, że coś się nie uda i tylko Ty jesteś w stanie obronić swoje pragnienie realizacji tego, co wydaje się niemożliwe. Dlatego też szalenie ważne jest sprawdzić jak coś jest realne dla innych, którzy partycypować  w realizacji Twojego celu. Być może bariery jakie stawiają na drodze są tylko (i aż) ich wyobrażeniem na temat trudności a może jest i tak, że są procedury, które uniemożliwiają realizację  celu w sposób jakiego oczekujesz.

Zależny od Ciebie. Niektórzy ludzie żyją w złudzeniach , że wszystko od nich zależy. Z całą pewnością na wiele rzeczy, sytuacji czy ludzi masz wpływ. Kiedy jednak planujesz osiągnięcie celu zastanów się jakich zasobów potrzebujesz, aby go osiągnąć. Czy wszystkie z nich są w zasięgu Twoich możliwości.

To samo dotyczy innych ludzi – czy ich rezultaty  działań są zależne tylko od ich motywacji, wiedzy i kompetencji?

Cel powinien być dla ekologiczny to znaczy  zgodny z Tobą,  z tym w co wierzysz, co jest dla Ciebie ważne. Jak to rozumieć? W praktyce odnosi się  to do konieczności gruntowego  przemyślenia czy realizując cel dbasz o wszystko czy wszystkich, którzy są dla Ciebie ważni  czy działasz w zgodzie ze swoimi wartościami i przekonaniami.  Często dotyczy to także sprawdzenia na ile to, czego chcę jest etyczne a nawet legalne a w efekcie jakie dodatkowe konsekwencje  może Ci przynieść. Bardzo częstą przyczyną wypalenia zawodowego jest  brak harmonii między życiem i karierą zawodową. W takich sytuacjach ludzie dokonują nagłego zwrotu odkrywając ze zdziwieniem, że praca,  pieniądze, rozwój są oczywiście ważne ale ważniejsza jest rodzina. Jeśli  jesteś szefem warto,  abyś wiedział po co pracują Twoi ludzie, co jest dla nich ważne, co ich motywuje. Informacje te pozwolą Ci właściwie kierować ich potencjałem i uniknąć sytuacji trudnych.

Ambitny – to jest kryterium celu, które w dużej mierze decyduje o tym, czy zechce Ci się chcieć. Cel z definicji oznacza przekroczenie pewnego odcinka,  dokonanie zmiany w tym co jest, na rzecz tego,  co chcesz aby było, to jest zbudowanie nowej jakości lub zdobycie określonej  ilości .  Dobrze sformułowany cel wymusza na Tobie podjęcie swoistego  wyzwania. Stopień jego trudności jest wyznaczony przez Ciebie i ma Cię zmobilizować do przekroczenia granic obecnych umiejętności, wiedzy czy przekonań. Oznacza często zderzenie się z nową sytuacją, ludźmi, projektem, zadaniem.   Odpowiednia dawka trudności ma  Cię zmotywować. Za duży  lub za mały poziom trudności  zniechęca do podjęcia aktywności .

Organizacje coraz częściej wprowadzają systemy wspierające zarządzanie przez cele. Praca z celem jest doskonałym instrumentem zarządzania wynikami pracy i rozwoju potencjału Firmy oraz ludzi w niej  zatrudnionych .  Jednak sama wiedza w jaki sposób formować cel jest za mała. Potrzeba stosować ją na co dzień bo tylko wtedy myślisz i działasz w ukierunkowaniu na rezultat. Cele mają to do siebie, że sposoby ich realizacji mogą być różne. Bardzo często też wymagają zmiany sposobu postępowania. Na cele składają się mniejsze zadania do wykonania, które z kolei wymagają zaplanowania  realizacji działań pilnych i ważnych . Najważniejsze,  aby wiedzieć czego się chce bo tylko wtedy Twoje postrzeganie rzeczywistości jest wyostrzone na to,  jak zbliżasz się do osiągnięcia pożądanego rezultatu.

Wiele problemów   z pracownikami , dostawcami, klientami wynikają  bezpośrednio z braku umiejętności wyrażania się językiem celu. Pomyśl o tym bo niewiele potrzeba aby skrócić niepotrzebnie stracony  czas, zminimalizować koszty błędów czy niepowodzeń. Niewiele też  potrzeba,  aby być bardziej skutecznym i efektywnym. Przyjrzyj się sobie i swoim współpracownikom – jak to,  co teraz robisz przybliża Cię do osiągnięcia celu, który masz wyznaczony. Jak Twój sposób komunikacji ze sobą  i innymi wspiera ten proces?