Telesprzedaż to szeroko stosowana na świecie – a od niedawna zdobywająca popularność w Polsce – metoda sprzedaży, opierająca się całkowicie lub w zasadniczym stopniu na kontakcie telefonicznym z klientami. Jest to niewątpliwie jedno z najskuteczniejszych narzędzi kontaktu z odbiorcą. Prowadzenie telefonicznej sprzedaży umożliwia bowiem błyskawiczne dotarcie z produktem do szerokiego grona klientów, przy dość niskich [...]