,,Albo sami ukształtujemy przyszłość, albo przyszłość ukształtuje nas!”
Franklin D. Roosevelt, 1933.

Propozycje szkoleń – Aneta Baczyńska Rostkowska

SPRZEDAŻ – tematyka szkoleń

 • Kreowanie Sprzedaży
 • Rozwój postawy handlowej  i automotywacji
 • Techniki sprzedaży
 • Prezentacje w sprzedaży
 • Zarządzanie relacjami z Klientem
 • Sprzedaż prze telefon
 • Negocjacje handlowe

OBSŁUGA KLIENTA – tematyka szkoleń

 • Profesjonalna obsług Klienta w kontakcie telefonicznym i bezpośrednim
 • Obsługa reklamacji
 • Współpraca z Klientem Wewnętrznym
 • Budowanie i rozwój Standardów Obsługi Klienta

ZARZĄDZANIE – tematyka szkoleń

 • Kierowanie zespołem i zarządzanie wynikami pracy
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie zmianą
 • Prowadzenie rozmów oceniających wyniki pracy
 • Skuteczna rekrutacja
 • Zarządzanie Zespołem Projektowym

PRZYWÓDZTWO – tematyka szkoleń

 • Lider  – źródła mocy myślenia i działania
 • Budowanie zespołu
 • Komunikacja i współpraca w zespole
 • Sztuka motywowania i inspirowania do rozwoju
 • Delegowanie zadań i uprawnień
 • Coaching
 • Lider Zmiany

EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ OSOBISTA – tematyka szkoleń

 • Kreowanie rezultatów i budowanie wpływu
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Trening asertywności
 • Budowanie porozumienia z innymi
 • Autoprezentacja

SZKOLENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE PROCESÓW I PROCEDUR HR– tematyka szkoleń

 • Wsparcie Zespołów HR we wdrożeniu narzędzi badania satysfakcji pracowników
 • Wsparcie Zespołów HR w badaniu komunikacji w organizacji
 • Wsparcie we wdrożeniu  systemu ocen pracowniczych
 • Projektowanie procesu wdrożenia procedur, narzędzi, norm

INTEGRACJA, WSPÓŁPRACA

 • Budowanie zespołu
 • Praca zespołowa
 • Komunikacja w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Treningi  OUTDOOR

COACHING

 • Indywidualne wsparcie w osobistym rozwoju, polegające na takim prowadzeniu Klienta – Uczestnika Coachingu, które pozwala na osiągnięcie przez niego celów w sposób, które sam uzna za możliwe i przez niego akceptowalne.
 • Coaching pomaga ludziom w osiąganiu szczytów swoich możliwości w sposób najbardziej dla nich optymalny, dzięki możliwości wydobycia z nich tego, co najlepsze.
 • Coaching biznesowy i życiowy jest realizowany dla Klientów Trójmiasta i okolic.

Propozycje szkoleń i projekty doradcze realizowane przez innych trenerów* – do uzgodnienia w bezpośrednim kontakcie.

MARKETING– tematyka szkoleń

 • Plan Marketingowy
 • Budżet marketingowy
 • Strategie marketing  i sprzedaży Marketingu i Sprzedaży
 • Racjonalizacja procesów zarządzania Marketingu i Sprzedaży  w tym kosztów i budżetu marketingu,
 • Controlling marketingowy,
 • Audyt procesów Marketingu i Sprzedaży
 • Branding i brand management,
 • Zarządzanie projektami marketingowymi,
 • Symulacje i gry decyzyjne,
 • Innowacyjność i strategie Blue Ocean, Balanced Scorecard
 • Category Management

PUBLIC RELATIONS – tematyka szkoleń

 • Kreowanie wizerunku – autoprezentacja, prezentacje, wystąpienia publiczne
 • Strategie komunikacji w budowaniu wizerunku
 • Budowanie dobrego publicity
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ

 • Finanse dla niefinansistów
 • Jak wykorzystywać informacje finansowe w zarządzaniu firmą?
 • Planowanie i ocena projektów inwestycyjnych
 • Rachunkowość zarządcza i controlling w procesie zarządzania kosztami – management by cost
 • Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – corporate governance
 • Budżetowanie w przedsiębiorstwie –management by budgets
 • Finansowanie działalności firmy oraz jego wpływ na ryzyko i rentowność – zarządzanie pasywami
 • Ekonomiczna Wartość Dodana
 • Analiza i ocena kosztów w firmie

PRAWO

 • Nowelizacje, rozporządzenia, implementacja ustaw

TESTY

Realizacja certyfikowanych i standaryzowanych testów na potrzeby działań diagnostycznych, rozwojowych, oceniających poziom kompetencji, zdolności i predyspozycji. Wśród nich są INSIGHTS, Extended DISC®

*Realizując autorskie projekty dla Firm,  każdy z nas pracuje  pod szyldem własnej działalności,  na własne nazwisko i bierzemy pełną odpowiedzialność za swoje wyniki . To też oznacza, że działamy bez formalnej struktury firmy szkoleniowej,  często wspólnie realizując złożone programy szkoleniowe i wymieniając się doświadczeniami i wiedzą.

I JESZCZE:  Jeśli wśród podanej tematyki nie ma tej, której Państwo poszukujecie  – pomogę  znaleźć !!!