„Czasem tak długo patrzymy na drzwi które się zamykają, że nie widzimy tych, które się otwierają”

- Alexander Graham Bell

System oświaty, kształcenie i wykształcenie jest ukierunkowane na zdobycie wiedzy w różnych dziedzinach. Dzięki niemu stajemy się posiadaczami zasobów merytorycznych potrzebnych do realizacji specyficznych działań zawodowych. System ten w sposób ograniczony rozwija kompetencje społeczne w tym umiejętności świadomego i efektywnego komunikowania się. Słabo przygotowuje do podejmowania wyzwań w tym szczególnie radzenia sobie ze zmianą a nawet z podejmowaniem ambitnych zadań zawodowych. Pozbawiony kształcenia inteligencji emocjonalnej utrudnia nasze relacje rodzinne i zawodowe. Bywa też sprawcą blizn niechęci i niewiary w nasze możliwości.

Jeśli masz  świadomość, że Ciebie też to dotyczy i chcesz to zmienić -  jesteś już w połowie drogi.

Możemy o tym porozmawiać …

  • Jak budować pewność siebie
  • Jak uzdrowić relacje z dzieckiem, mężem, partnerem.
  • Jak przygotować siebie i najbliższych do zmian
  • Jak rozmawiać z nastolatkiem o trudnościach
  • Jak przeciwdziałać  zagrożeniom wieku dorastania
  • Jak rozmawiać z szefem o problemach i potrzebach