Wsparcie w osobistym rozwoju, polegające na takim prowadzeniu Klienta – Uczestnika Coachingu, które pozwala na osiągnięcie przez niego celów w sposób, które sam uzna za możliwe i przez niego akceptowalne.

Celem coachingu jest pomoc Klientowi w zrozumieniu co i w jaki sposób jest dla niej ważne, co go  wspiera a co blokuje przed działaniem umożliwiającym  realizację celów, spełnieniem marzeń .Najczęściej celem coachingu jest wzrost efektywności działania, odniesienie skuteczności w obszarach pracy i życia osobistego – relacji z rodziną , dzieckiem, partnerem etc.

Zadaniem coacha jest wydobywanie potencjału, który w każdym z nas drzemie i wyłonienie sposobu jego wykorzystania do realizacji celów.

Coaching pomaga ludziom w osiąganiu szczytów swoich możliwości w sposób najbardziej dla nich optymalny dzięki możliwości wydobycia z nich tego, co najlepsze.

Ważnym elementem coachingu jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między Coachem a Klientem.

Wybrane korzyści z uczestnictwa w coachingu:

  • zbudowanie, ugruntowanie większej  świadomości i pewności siebie,
  • pogłębienie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach osobistych i zawodowych
  • zrozumienie celów i wartości
  • poznanie możliwości wpływu na rezultat własnych działań
  • Wyższa efektywność i skuteczność osobista

Sposób pracy:

Coach pracuje zadając pytania, które są kluczowe i na które Klient zna odpowiedzi.

Coach nie jest od zbierania informacji i budowania na ich podstawie  wskazań do działania.

Koncentruje się na zadawaniu pytań, które uruchamiają w Kliencie wszelkie zasoby potrzebne do samodzielnego wyłonienia co, jak i kiedy zmieni w sobie i swoim życiu aby uzyskać pożądany cel.

Coaching bowiem prowadzi do zmian w samym Kliencie.

Realizacja sesji coachingowych

Coaching jest procesem a nie jednorazowym zabiegiem czy naprawieniem Klienta, sytuacji etc. Coaching trwa od 3 do 6 miesięcy i odnosi się do celów krótko i długoterminowych. Spotkania indywidualne odbywają się zwykle raz na tydzień i trwają ok. 1,5 godziny.

Jest ukierunkowany na dokonanie ważnej zmiany, która rzutuje zwykle na większy obszar funkcjonowania klienta