JAKO ROZMAWIAĆ Z KOBIETAMI…

Idea programu

Stykasz się z nimi na co dzień. W pracy, w domu, robiąc zakupy, na ulicy. Otwierając gazetę czytasz, że są niezrozumiane przez mężczyzn, muszą ciągle udowadniać swoje prawa i walczyć o możliwości. Literatura mówi, że Ty jesteś z Marsa a one z Wenus, że ciągle ich nie rozumiesz i że od dawien dawna walka na słowa dominuje nad współpracą. Kiedy myjesz im samochód, zmieniasz uszczelkę w cieknącym kranie aby nadać wyraz swoim uczuciom, one wolą dostawać kwiatki i czekoladki.

Częstokroć zastanawiasz się co jest nie tak? Posługujecie się tym samym językiem, wydawałoby się, że podobnie rozumiecie znaczenie używanych słów a jednak, gdy przychodzi co do czego „wymiękasz”.

Kobiety i ich złożoność …ta ich doskonała umiejętność czytania w Twoich myślach, nieokiełznana intuicja, która mówi, że ten trzeci serwis do kawy, komplet ręczników w kaczuszki, oryginalna  wycieraczka  i następny słonik do kolekcji (– niepotrzebne skreślić) jest koniecznie potrzebny, potrafi doprowadzić do rozstroju nawet najbardziej pokornych.

Przychodzi taki moment, że wszystkie Twoje argumenty są nietrafione… przecież logika nakazuje myśleć podobnie. Wszystkie Twoje racjonalne wytłumaczenia są dla niej pozbawione sensu. Nie żeby chciała je zakwestionować – ona po prostu ma nieskończoną ilość kontrargumentów, których Twój umysł nie jest w stanie pojąć.

Są cudowne z całą tą swoją kobiecością. Właściwie mogłoby tak zostać gdyby nie to, że wiele z nich prawie z dnia na dzień stała się wojowniczkami. Mają coraz większe możliwości, lepsze wykształcenie. Do tego zaczęły mówić i zachowywać się w sposób męski… *

Jak wobec tego z nimi rozmawiać i dojść do porozumienia..

*Więcej

Cele warsztatów:

Celem warsztatów jest poszerzenie świadomości osobistych możliwości budowania porozumienia i wpływu w relacji z kobietami. Dotyczy to rozwoju umiejętności identyfikowania znaczeń dla wypowiadanych i przekazywanych niewerbalnie komunikatów oraz nabycie umiejętności  wykorzystywania tej wiedzy w kreowaniu porozumienia.

Do udziału w warsztatach zapraszam szczególnie Mężczyzn, którzy:

-   chcą budować dobre i zdrowe związki z kobietami ,

-   potrzebują wsparcia w budowaniu porozumienia w sytuacjach trudnych,  także w sytuacji rozstań, walki o dzieci, dzielenia majątku,

-  chcą przełamać osobiste ograniczenia w kreowaniu wpływu,

- chcą zwiększyć swoją świadomość w zakresie sposobu widzenia i przyjmowania świata przez kobiety

Korzyści z udziału w warsztatach:

W trakcie treningu Uczestnicy:

  • Zwiększą repertuar własnych zachowań komunikacyjnych pozwalających na kreowanie wpływu
  • Rozwiną umiejętność zbierania informacji i wykorzystywania ich  do budowania porozumienia
  • Poznają sposoby demaskowania manipulacji i pułapek komunikacyjnych
  • Nauczą się reagować odpowiednio do sytuacji
  • Rozwiną świadomość siebie i własnych możliwości w sytuacjach trudnych interpersonalnie.

METODY:

Warsztat  realizowany jest  metodą warsztatową i treningową. W trakcie realizacji wykorzystuję gry i ćwiczenia , symulacje, pracę z konkretnymi przykładami praktyki zawodowej, generowanie rozwiązań osobistych i systemowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE