a.Aneta Baczyńska – Rostkowska

W branży szkoleniowej pracuje od 1997 roku. Od początku swojej kariery zawodowej związana z kierowaniem ludźmi i szkoleniem kadry kierowniczej i zespołów. W ciągu trzech lat kierowała jedną z firm czołowego holdingu szkoleniowego.Trener i konsultant,  Master NLP, absolwentaka Studiów Podyplomowych Strategie zarządzania Kapitałem Ludzkim. Uczestniczka wielu treningów i warsztatów związanych z rozwojem kompetencji trenerskich a także umiejętności pracowniczych. Jest autorem projektów rozwoju kadry menedżerskiej i handlowej, twórcą i realizatorem programów szkoleniowych dotyczących szeroko rozumianego przywództwa i zarządzania.

Autor kilkudziesięciu projektów szkoleniowych dotyczących komunikacji, motywowania, budowania zespołów, oceniania, delegowania i in. Ucząc ludzi w organizacjach stawia na rozwój ich mocnych stron, wykorzystanie talentów i predyspozycji. Największą wagę przykłada do wzrostu osobistej skuteczności i efektywności działań uczestników, wpływającej bezpośrednio na rezultaty w pracy zawodowej i korzyści dla firmy.
Autorka  artykułów i wystąpień dotyczących rozwoju i wykorzystania kompetencji osobistych w kreowaniu osiągnięć w różnych obszarach aktywności zawodowej. Dotychczas pracowała głównie  dla Klientów Firm Szkoleniowych.

EDYTA AUGUSTYNIAK   Edyta Augustyniak – Konsultant

   Absolwentka Zarządzania Przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Morskiej  w Gdyni(1998r.). Specjalista do spraw badania standardów sprzedaży i     obsługi klienta w firmach . Twórczyni projektów intensyfikacji sprzedaży poprzez upraszczanie procesów sprzedaży  i wystandaryzowane wzorce obsługi Klienta. Od początku swojej kariery zawodowej związana z badaniem rynku, czynników konkurencyjnych dla organizacji oraz opinii konsumentów w kwestii jakości obsługi i wynikającej z niej satysfakcji.  Jej doskonała znajomość tematu  wynika z doświadczeń w zakresie realizacji badań (m.in. Mystery Shopping) na wszystkich poziomach budowania procesu sprzedaży i obsługi klienta w organizacjach.  Nastawiona na ludzi, dobre zrozumienie ich oczekiwań i sposobów myślenia. Podróżując po świecie podpatruje sposoby osiągania przez nich skuteczności zarówno na gruncie zawodowym jak i prywatnym. Pasjonatka e-commerce i projektów optymalizacji w zarządzaniu  sprzedażą. Laureatka wielu konkursów na hasła i slogany reklamowe.